اصلی
اجرای سیستم قرائت و چاپ آنی صورتحساب گاز مشترکین در استان

اجرای سیستم قرائت و چاپ آنی صورتحساب گاز مشترکین در استان

مدیر عامل شرکت گاز استان از اجرای سیستم قرائت آنی صورتحساب گاز مشترکین در استان خبر دادمدیر عامل شرکت گاز استان از اجرای سیستم قرائت آنی صورتحساب گاز مشترکین در استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف خدمات رسانی بهتر به...