اصلی
عنوانتاریخ ایجادتعداد بازدید
اصلاحیه آگهی خدمات گازبانی 97/09/181397-09-1830
اصلاحیه آگهی خدمات تعمیرات و بهره برداری 97/09/181397-09-1826
آگهی زمین ایستگاه سه راه زندان 97/09/181397-09-1819
آگهی زمین ایستگاه گاز دیشموک 97/09/181397-09-1820
خدمات گازبانی در سطح شرکت گاز استان 97/08/301397-09-0556
خدمات تعمیرات و بهره برداری در سطح استان 97/08/301397-09-0546
تجدید مناقصه خرید رگولاتور گاز خانگی 97/08/281397-09-0531
گازرسانی به چنار برم و شترخواب 97/08/281397-09-0361
مناقصه 600 فقره علمک 97/08/281397-09-0347
مناقصه حمل ونقل 97/08/231397-09-0322
مناقصه احداث(تامین تجهیزات ، مصالح واجرای1000 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت پراکنده در شهرهای دیشموک وقلعه ریسی به روشPC1397-08-1562
آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای شماره 97/141397-08-1550
مناقصه احداث (تامین تجهیزات،کصالح واجرای)1456مترشبکه وخط تغذیه گازرسانی به مجموعه روستاهای تنگ سرخ..1397-08-1553
تجدیدمناقصه عمومی (خدمات نگهبانی ساختمانها وتاسیسات ستاد ونواحی شرکت گاز استان)1397-08-1539
آگهی لایحه قانونی نحوه تملیک اراضی1397-07-2371
مناقصه عمومی یک مرحله ای تاریخ 97/07/201397-07-2395
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تاریخ97/07/21 شماره مناقصه 97/121397-07-2396
اصلاحیه مناقصه کنتور رگولاتور - 9707091397-07-09106
مناقصه تکمیل سکو و محوطه ایستگاه -9707041397-07-08104
ارزیابی کیفی اجرای شبکه پلی اتیلن - 9707041397-07-08113