اصلی
شرح وظایف واحد اندازه گیری و توزیع گاز
کد مطلب: 2122
تعداد بازدید: 198
1397-05-13

رئیس واحد:

               آقای سعید جهانبازی

تلفن تماس: 

               33336903 074  داخلی 306

 

شرح وظایف واحد اندازه گیری

  • تنظیم برنامه‌های مصرف و توزیع عادلانه گاز در نواحی مختلف در مواقع اضطراری
  • انجام مطالعات لازم در خصوص نیاز شرکت به ایستگاه ها و مراکز اندازه‌گیری گاز و انجام برآورد‌های لازم و پی‌گیری و مشارکت و یا نظارت بر تهیه، نصب، استقرار و راه‌اندازی آنها در مراکز پیش‌بینی شده
  • محاسبه ضرایب جدید برای کارت‌های ورودی به کامپیوتر به نسبت تغییرات فصلی و تغییر خطوط
  • انجام مطالعات و بررسی‌های لازم به منظور جلوگیری از قطع گاز در سطح شرکت گاز استان با اعمال کنترل‌های لازم در مورد ظرفیت ایستگاه‌های تقلیل فشار
  • انجام اقدامات لازم در هنگامی که احتمال قطع گاز وجود دارد از جمله قطع گاز مصرف‌کننده‌های غیر ضروریت و هدایت گاز بطرف ایستگاه‌های منابع ضروری
  • محاسبه مقدار گاز تلف شده هر ناحیه چنانچه این مقدار از حد استاندارد تجاوز کند لازم است علت‌یابی شده و اگر نقصی در سیستم وجود دارد، جهت رفع نقص پیگیری نماید
  • محاسبه مقدار گاز تحویل شده به شرکت و نیز مقدار گاز مصرفی در سطح شرکت گاز استان مربوطه