اصلی
برگزاری جلسه سلامت اداری ومبارزه با فساد
کد مطلب: 2168
تعداد بازدید: 235
1397-05-28

جلسه سلامت اداری ومبارزه با فساد در شرکت گازاستان برگزار گردید

جلسه قانون ارتقاء سلامت اداری ومبارزه با فساد جهت بررسی برنامه های پیش بینی شده و پایش عملکرد واحدهای مختلف با حضور مدیر عامل و اعضای کمیته در سالن جلسات شرکت گاز استان برگزار گردید. هدف از این جلسات بهبود وضعیت قانون مداری، سلامت و شفافیت سازمان در شاخصهای تعیین شده در حوزه های مختلف متناسب با عملکرد واحدها بر اساس شرح وظایف تعیین شده است.

ابتدا جناب آقای خالقی نژاد رئیس امور کالا و  دبیر کمیته گزارشی از عملکرد سال 96 و مقایسه با سال 95 مجموعه شرکت گاز درحوزه سلامت اداری ارائه داده ونقاط قوت وضعف موجود را به اعضاء اعلام نمودند، وایشان از مدیر ومجموعه روسای واحدها درخواست نمودند ضمن تلاش برای بهبود شاخصها، گزارش عملکرد ماهیانه خود را برای کسب امتیازات ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان نیز در سخنانی به ضرورت اهتمام وتلاش واحدها در راستای ارتقاءشفافیت ،شایسته سالاری ، قانون مداری ،وقت شناسی وبالاخص تکریم ارباب رجوع با تکیه بر قانون حقوق شهروندی تاکید کرده از کلیه مسئولین وروسای واحدها درخواست کردند در راستای قانون مداری وسلامت نظام اداری اهتمام نشان داده و گزارش عملکرد زیر مجموعه خود را به طور منظم در اختیار دبیر کمیته قرار دهندتا ان شاء الله تعالی شاهد رشد و تعالی نظامت سلامت اداری در شرکت گاز استان باشیم.

در ادامه جلسه روسای واحدها واعضای کمیته گزارشی از عملکرد زیر مجموعه خود را ارائه نموده و در رابطه با برنامه های پیشنهادی اظهار نظر نمودند وجمع بندی نهایی قانون سلامت اداری وفساد اداری ارائه گردید. مقرر گردید جلسات به صورت منظم و با داده و اطلاعات قطعی عملکرد به صورت ماهیانه با هماهنگی دفتر مدیریت شرکت برگزار گردد.

         نظرات

         نظری ثبت نشده است

         اضافه کردن نظر