اصلی
مانور سطح B ( درون سازمانی ) نشت گاز در شهرستان لنده برگزار شد
کد مطلب: 2205
تعداد بازدید: 232
1397-08-09

رییس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت گاز استان گفت : مانور سطح B ( درون سازمانی ) نشت گاز با همکاری کلیه واحدها بالاخص

امداد واتفاقات ، بازرسی فنی ، امور HSE ، روابط عمومی  در شبکه گاز لنده برگزارگردید 

رویان ابراز کرد : هدف از برگزاری این مانور :آمادگی ذهنی وجسمی کارکنان هنگام مواجه با نشت گاز در شبکه گاز

، آموزش کارکنان و بالاخص آموزش کارکنان امداد با دستگاه بلومن  (دستگاهی که جهت ورود به حوضچه های گاز و منافذ بسته در هنگام

نشت گاز استفاده می شود ) ، ارزیابی سرعت عمل کارکنان امداد و پیدا نمودن نقاط قوت و ضعف در هنگام مواجه با حوادث نشت گاز

ایشان گفتند : در طول سال در همه شهرستانهای استان سعی داریم جهت آمادگی نیروهای عملیاتی و

عکس العمل به موقت در بروز حوادث ، این چنین مانورهایی را برگزار کنیم.

         نظرات

         نظری ثبت نشده است

         اضافه کردن نظر