اصلی
اطلاعیه قطع گاز حومه یاسوج دوشنبه 97/11/01
کد مطلب: 2259
تعداد بازدید: 192
1397-10-30

به اطلاع شـهروندان محـترم شهر یـاسوج و حومه می رسانـد ، درصورت مساعت بودن هوا
گـاز  مهریان ، خیابان فرودگاه همچنین روستاهای مختار و کرد لاغری  بـه علـت توسعه شبکه و وصـل به گاز درخواستی های جدید  از ساعت9 صبح روز دو شنبه 01/11/97 به مدت10 ساعت قطع می باشد.
خواهشـمند است در طول مدت قطع گاز ازدستکاری تجهیزات گازرسانی جداً خودداری نمایند وضـمن پیش بینی تمهیدات لازم شـیر گازبعد از کنتور منزل خودرا به صورت بسـته نگه دارند وتا وصل مجـدد گـازتوسـط مـامورین این شـرکت ازدسـتکاری به
  سیسـتمهای گاز رسانی خود داری نماینـد.

برای کسـب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن 194 تماس حاصل فرمایید./                                                                                                                                                  

         نظرات

         نظری ثبت نشده است

         اضافه کردن نظر