اصلی
آگهی احداث 4008 متر خط تغذیه جهت تقویت شبکه گازرسانی روستاهای سرآبتاوه، تلخسرو و شهرک ولایت از توابع شهرستان بویراحمد به روش pc به شماره 98/08 مورخ 98/02/18
کد مطلب: 2307
تعداد بازدید: 153
1398-02-18