اصلی
عنوانتاریخ ایجادتعداد بازدید
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه به شماره 98/29 1398-09-1927
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه به شماره 98/281398-09-12113
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 98/271398-09-05118
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 98/261398-09-0587
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 98/251398-09-0586
آگهی اصلاحیه تجدید مناقصه 98/171398-08-21115
اگهی فراخوان ارزیابی کیفی دو مرحله ای به شماره 98/241398-08-11234
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه به شماره 98/171398-07-30238
آگهی مناقصه عمومی به شماره 98/231398-07-29213
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 98/221398-07-17224
آگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره 98/181398-07-10206
آگهی مناقصه عمومی به شماره 98/211398-06-31224
آگهی مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 98/201398-06-02358
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 98/19 1398-06-02195
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 98/18 جهت گازرسانی به پتروشیمی گچساران 1398-05-28170
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت گازرساتی به مجموعه روستاهای آب بید دلی ریچ، دلی ریچ سفلی و .... از توابع شهرستان بویراحمد به روش c به شماره 97/171398-05-28138
آگهی اجرای 16922 متر شبکه پلی اتیلن جهت گازرسانی به مجموعه روستاهای پراشکفت از توابع بویراحمدبه روش c مورخ 98/04/311398-04-31198
آگهی اجرای 15714 متر شبکه پلی اتیلن جهت گازرسانی به مجموعه روستاهای عزیزی از توابع شهرستان بویراحمد به روش c 1398-04-19159
آگهی اجرای 25458 متر شبکه پلی اتیلن به اقطار مختلف مجموعه روستاهای جوکار از توابع شهرستان بویراحمد به روش c به شماره 98/141398-04-18174
آگهی اجرای 20029 متر شبکه پلی اتیلن جهت گازرسانی به روستاهای بی بی ذلیخایی و برم سبز از توابع شهرستان کهگیلویه به شماره 98/131398-04-17175