اصلی
تاریخچه
کد مطلب: 2069
تعداد بازدید: 883
1397-04-17

 

عمليات گازرساني دراستان از سال 1361 آغاز گرديد و در سال 1363 بهره برداري از شبكه مذكور آغاز شد . در سال 1377 با توجه به سياستهاي دولت وقت و نياز روزافزون به گازطبيعي شركت گاز استان كهگيلويه و بويراحمد تاسيس و از سال 1379 فعاليت مستقل خود را در جهت ارائه خدمات مطلوب گازرساني  آغاز نمود   اين شركت هم اكنون به طور مستقل مسئوليت ايجاد و توسعه تاسيسات گازرساني ،  نگهداري و بهره برداري بهينه از آنها ، مطالعه ، تحقيق و پژوهش به منظور ارائه خدمات بهينه به مشتريان در محدوده استان كهگيلويه وبويراحمد را به عهده دارد .