اصلی
قوانین و مقررات استفاده از گاز طبیعی
کد مطلب: 2097
تعداد بازدید: 694
1397-05-01

برای مشترک شدن و استفاده از گاز طبیعی مجموعه قوانین و مقرراتی تعیین شده است که مصرف کتتدگان جزء، تجاری، اداری و صنعتی و عمده می بایست آنها را دانسته و رعایت کنند. این قوانین نیز تعهداتی را متوجه شرکت گاز می کند که می بایست از سوی شرکت  رعایت و حقوق مشترکین و مصرف کنندگان محترم شمرده شود.

این مجموعه قوانین تحت یک دفترچه حدودا یکصد صفحه ای می تواند شما را با شرح مفصل وجزئیات این مقررات آشنا سازد.

دریافت فایل نسخه PDF