اصلی
شرح وظایف واحد حمل و نقل
کد مطلب: 2141
تعداد بازدید: 267
1397-05-16

رئیس واحد:

               آقای علی اصغر نژاد

تلفن تماس: 

               33336903 074  داخلی 291

 

وظایف کلی واحد حمل ونقل

 •   مدیریت در انجام سرویس های ایاب وذهاب کارکنان
 •   تامین ماشین آلات از جمله جرثقیل های مورد نیاز در تعمیرات اساسی
 •   تعمیرات وسرویس کلیه ماشین آلات شرکتی وآماده سازی آنها جهت کار در واحدهای عملیاتی و تامین سوخت مورد نیاز آن ها
 •  نظارت وبازرسی های ادواری(6 ماهه) ازکلیه وسائط نقلیه وماشین آلات شرکتی جهت نگهداری بهینه وجلوگیری از تعمیرات زودرس وهمچنین نظارت وبازرسی مستمر از اتوبوس ها وخودروهای سواری استیجاری درخصوص ایمنی بیشتر وسائط وحفظ جان کارکنان .
 •   حذف و اسقاط خودروها وماشین آلات فرسوده وتامین جایگزین برای آنها
 • بررسی درخواست کارهای واصله، به واحدهای مختلف و مدیریت آنها جهت استفاده مطلوب و بهینه
 •  کنترل ، نظارت و سرپرستی رانندگان مجموعه

         نظرات

         نظری ثبت نشده است

         اضافه کردن نظر