اصلی
خدمات مشترکین گاز (13061670000)
کد مطلب: 2167
تعداد بازدید: 1132
1397-05-27

 

ردیف عنوان زیرخدمت شناسه
نحوه دسترسی به خدمات
1 اشتراک پذیری مشترکین جزء 130316670100                                    
2 اشتراک پذیری مشترکین عمده 130316670101  
3 ارائه قبض المثنی 130316670102                       
4 ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب) 130316670103  
5 ارائه استعلام سازمانها (دفترخانه ها/شهرداری ها) 130316670104  
6 تغییر نام مشترک جزء 130316670105  
7 اصلاح آدرس مشترک جزء 130316670106  
8 ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبودخوانی) 130316670107  
9 اصلاح قبض مشترکین گاز 130316670108  
10 تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد) 130316670109  
11 تغییر نوع مصرف مشترکین گاز 130316670110  
12 رفع اشکال قبض گاز 130316670111  
13 تست کنتور گاز 130316670112  
14 نصب علمک 130316670113  
15 جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی) 130316670114  
16 جابجایی علمک 130316670115  
17 قطع جریان گاز مشترکین 130316670116  
18 وصل مجدد جریان گاز مشترکین 130316670117  
19 ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب 130316670118  
20 تفکیک کنتور گاز 130316670119  
21 اقاله/فسخ قرارداد 130316670120  
22 تعویض کنتور گاز 130316670121  

 

 

         نظرات

         نظری ثبت نشده است

         اضافه کردن نظر