اصلی
تعالی سازمانی EFQM
کد مطلب: 2209
تعداد بازدید: 586
1397-08-12

EFQM یک استاندارد مدیریت کیفیت یا ابزار ممیزی نیست. بلکه چارچوب و الگوی خودارزیابی برای هدایت و حرکت فعالیتهای بهبود مستمر است. این مدل تلاش دارد تا تصویری واقعی از کیفیت فعالیتهای سازمان نشان دهد و با شناسایی درست تر و دقیق تر نقاط قوت و بهبود و با استفاده از بهینه کاوی داخلی و خارجی به صورت متعادل محرکهای کسب کار را به پیش ببرد و در نهایت استقرار مدیریت کیفیت را به شکل عملی و واقعی داشته باشیم.

شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد در تلاش است به منظور بهبود فعالیتها و ارتقا سیستماتیک فرآیندها بر اساس سند استراتژی تدوین شده مبتنی بر EFQM به جایگاه بهتر و برتر در میان شرکتهای گاز استانی دست یابد.

سند استراتژی شرکت گاز استان برای نیل به تعالی سازمانی متن pdf سند

         نظرات

         نظری ثبت نشده است

         اضافه کردن نظر