اصلی
پرسش های متداول
کد مطلب: 61
تعداد بازدید: 3784
1397-02-07

سوالات متداول مشترکین

 

1آیا جهت نصب علمک خانگی هزینه ای دریافت می گردد ؟

    خیر مگر در موارد خاصی که واحد درخواست کننده غیر خانگی باشد.


2جهت جابجایی علمک هزینه ای دریافت می گردد ؟

     جهت جابجایی هزینه های متعلقه دریافت می گردد .


 

3- مدارک اشتراک پذیری چیست ؟

     کپی کارت ملی-کپی سند مالکیت-واریز هزینه های برقراری انشعاب-ارائه تاییدیه سیستم لوله کشی داخلی از سازمان نظام مهندسی-کپی پروانه کسب برای واحدهای تجاری-کپی پروانه ساختمان-پایان کار یا هرگونه مدرکی که زیربنا را مشخص میکند.


 

4-مدارک قطع گاز جهت تخریب یا تعمیرات یا توسعه لوله کشی چیست ؟

    امضاء فرم درخواست قطع گاز و پرداخت آخرین قبض پرداختی و پرداخت هزینه قطع و وصل گاز


 

5-مدارک وصل گاز چیست ؟

    ارائه نقشه اصلاحی در صورت داشتن تغییرات-در صورت افزایش ظرفیت کنتور پرداخت مابه التفاوت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز.


 

6در صورت دیر پرداخت منزل قبض گاز جریمه دریافت می گردد یا خیر ؟

جریمه دریافت نمی گردد ولی در صورت قطع گاز هزینه قطع و وصل دریافت می شود


 

7- مدارک تغییر نام چیست ؟

     کپی کارت ملی مالک ، کپی مدارک مالکیت ،ارائه کد پستی محل و پرداخت آخرین صورت حساب گاز ، واریز مبلغ تغییر نام به بانک


 

8- آیا می توان اشتراک گاز را جابجا نمود ؟

     جابجایی به هیچ وجه امکان پذیر نیست .


 

9- در صورت خراب بودن کنتور مصرف محاسبه می گردد ؟

     مصرف مشابه سال قبل.

 

10- وسایل اندازه گیری و کنترل گاز چه وسائلی هستند؟
این وسایل عبارتند از کنتور یا کنتورها، رگلاتورها، شیرهای قطع سریع و شیرهای اطمینان، فیلترها و ساير ملحقات و کليه وسايل مربوطه که به منظور سنجش مقدار گاز مصرفي،تنظيم و تثبيت فشار گاز مصرفي، محدوديت و برقراري ايمني و تميز نمودن گاز مصرفي بر طبق قرارداد در محل مورد تأييد شرکت نصب مي گردد.
11-گازبهاء یعنی چه؟
عبارت است از بهای یک متر مکعب استاندارد گاز طبیعی که متناسب با نوع مصرف مشترک تعیین می گردد (مبنای محاسبه میزان مصرف گاز طبیعي براي مشترکين جزء رقم شماره انداز و براي مشترکين عمده متر مکعب استاندارد مي باشد.)
12- گاز طبیعی چیست؟
مخلوطی از گاز متان و مقداری جزئی ترکیبات دیگر.
13- انواع مشترک (از لحاظ نوع مصرف) کدامند؟
شترکین خانگی : به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی برای مصارف گرمایش یا سرمايش واحدهاي مسکوني (مکاني براي زندگي که به تشخيص شرکت حداقل داراي يک اتاق و يک آشپزخانه و سرويس متناسب با عرف محل سکونت باشد) و ساير وسايل و تجهيزات متعارف استاندارد گاز سوز خانگي استفاده مي نمايند.

مشترکین عمومی : به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت مصارف غیر خانگی و غیر صنعتی استفاده می نمايند و در گروههاي ذيل تقسيم بندي مي شوند :

گروه ۱- اماکن و تأسیسات دولتی/ کسب و خدمات
الف) اماکن و تأسیسات دولتی (عمومی)شامل اماکن و تأسیسات ادارات، ارگانها، نهادها و سازمانهای زیر نظر مقام رهبری، قوای سه گانه، شهرداری، نیروهاي نظامي و انتظامي.

ب) کسب و خدمات (تجاری) که از گاز طبیعی برای کسب و یا گرمایش محل خدمات استفاده می نمایند و هر نوع مصرفی که با هیچ يک از تعرفه هاي ديگر تطابق نداشته باشد مشمول اين بند مي گردند.

گروه ۲-آموزشی : شامل مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی نظیر کتابخانه ها، موزه ها،مهدکودک ها، کودکستان ها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزي، دانشگاهها، مراکز آموزش فني و حرفه اي، مدارس و حوزه هاي علوم ديني. امکن مقدسه مذهبي، مساجد، حسينيه ها، باشگاههاي ورزشي و مراکز شبانه روزي نگهداري معلولن و بيمارستانهاي آموزشي که تأييد لازم را از سوي مراجع ذيصلاح ارائه نمايند.

گروه۳- نانوائیها و گرمابه های سنتی (ویژه تجاری) : که دارای پروانه معتبر از مراجع ذیصلاح باشند.

مشترک صنعتی : به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت گرمایش، و تولید نیرو بمنظور تأمین احتیاجات صنعتي و يا در فرايند توليد با انجام عملياتي در دستگاههاي خود ماده خام و يا محصول نيمه تمامي را به محصول نيمه تمام ديگر و يا محصول تمام شدهاي تبديل مي کنند و در چهار گروه ذيل معرفي ميگردند:

گروه ۱:واحدهای دارای پروانه صنعتی معتبر از مراجع رسمی ذیربط، واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامپروری، هتل ها و مسافر خانه ها.
گروه ۲: پالایشگاه و تلمبه خانه ها (در مالکیت وزارت نفت)، پتروشیمی تولید کود اوره، سایر پتروشیمی های دولتی.
گروه ۳:نیروگاهها (در مالکیت وزارت نیرو)
گروه ۴: حمل و نقل (برای ایستگاههای سوخت گیری گاز طبیعی فشرده CNG)
14- انشعاب موقت به چه معنی است؟
به نوعی انشعاب اطلاق می گردد که در صورت درخواست مشترک بدون دریافت هزینه برقراری انشعاب و با دریافت هزینه های متعلقه (کالا و اجرا) بطور موقت توسط شرکت نصب و تا زمان مورد توافق طرفین یا انصراف و يا درخواست تبديل آن به انشعاب دائم، ميزان گاز مصرف شده بر اساس بالاترين نرخ تعرفه که از سوي شرکت تعيين مي گردد اخذ خواهد شد.
تبصره: در خصوص واحدهای صنعتی بالاترین تعرفه صنعتی اعمال می گردد.
15- آبونمان چیست؟
عبارت است از مبلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور /ایستگاه اندازه گیری برای جبران هزینه های نگهداری تأسيسات گاز و تأمين هزينه هاي جاري شرکت از مشترکين جزء و عمده اخذ مي گردد.