اصلی
ارتباط با ما
کد مطلب: 63
تعداد بازدید: 2517
1397-02-07

شركت گاز استان كهگيلويه و بويراحمد

شناسه ملی: 10101894123

کداقتصادی: 411133638994

آدرس: ياسوج- بلوارمطهري-انتهاي خيابان راهداران- کدپستی: 7591683677

تلفنخانه مركزي:9-07433336903
دورنگار:07433334300

پست الكترونيك: nigc.kb@iran.ir و info@nigc-kb.ir

 

   

 

روابط عمومي شركت گاز استان كهگيلويه و بويراحمد

تلفن: 07433336273

دورنگار:07433336273

 

 

 

 

         نظرات

         نظری ثبت نشده است

         اضافه کردن نظر