اصلی
تغییر نام مشتركين جزء
کد مطلب: 66
تعداد بازدید: 701
1397-02-07

 

 

توضیحات :

  • در صورت تغییر نام توسط شرکت, اولین قبض مشترک با نام جدید برای وی ارسال خواهد گردید.
  •  هزینه تغییر نام بر اساس تعرفه های مصوب در اولین قبض مشترک درج خواهد گردید.

  

مدارك مورد نياز جهت تغيير نام :

     1- اصل و كپي سند نقل و انتقال یا مالكيت واحد مورد نظر

     2- اصل و كپي كارت ملي

     3-آخرين فيش پرداختي توسط مشترك بهمراه مستندات بانکی